Preventie

Advies voor een medisch veilig evenement

Veiligheid is niet alleen van groot belang bij wielerwedstrijden en toertochten, ook bij andere evenementen dient hier natuurlijk rekening mee gehouden te worden.

Speciaal voor wielerwedstrijden toertochten heeft de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) daarom in samenwerking met organisatoren, sportbonden en zorgverleners (verenigd in de KMHE waar ook Stichting MOS bij aangesloten is) een online tool ontwikkeld. Met deze tool kunnen evenementenorganisatoren op een eenvoudige manier advies inwinnen om het evenement sportmedisch veilig op de kaart te zetten.

Waarom VoorZorg Advies?

Als organisator van een sportevenement ben je primair verantwoordelijk voor de sportmedische veiligheid van de deelnemers. Beantwoord de vragen en je krijgt een advies over de minimale inzet van de medische hulpverlening tijdens jouw evenement. Daarnaast krijg je meer inzicht in de risicofactoren en hoe je hier het beste mee om kan gaan.

Ga direct naar sportevenementen.sportzorg.nl om een gratis advies te krijgen.

Voorafgaand

Voorafgaand aan het evenement dient er een online vragenlijst ingevuld te worden en op basis hiervan volgt een advies over onder andere:
  • Communicatie/afspraken met hulpverleners/overheden
  • Benodigde capaciteit medische hulpverlening
  • Locatie en inhoud EHBO-posten
  • Veilig parcours
  • Aanwezigheid ambulance en/of vereiste medische apparatuur
  • Calamiteiten (extreme weersomstandigheden)

Na afloop

In de week na het evenement ontvangt de organisator een e-mail ter evaluatie van de inzet van Stichting MOS. Hierin wordt gevraagd welke adviezen uit het VoorZorg Advies zijn gebruikt, op welke punten is afgeweken en waarom. Ook wordt gekeken naar het aantal ongevallen en letsels en de aard hiervan om inzicht te krijgen in het risicoprofiel van het evenement. De uitkomsten worden gebruikt om het VoorZorg Advies te blijven ontwikkelen.