Organisatie

Organisatie

Stichting MOS ondersteunt en begeleidt (sport)evenementen en sportwedstrijden met verantwoorde medische zorg. Wij zorgen voor de sport en voor de sporter met deskundige en professionele hulpverleners zoals artsen, (ambulance) verpleegkundigen, (SEH) verpleegkundigen, (ambulance)chauffeurs en EHBO'ers. Onze vrijwilligers hebben hart voor zorg én sport.

Wij begeleiden diverse soorten evenementen in alle soorten en maten. Amateurs en professionals, eendaagse en meerdaagse evenementen, voor een tiental of voor duizenden bezoekers/deelnemers. Stichting MOS zorgt voor iedereen!

Stichting MOS beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) en staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 14082902.

De meest recente jaarcijfers van Stichting MOS kunt u hier downloaden.

Missie & Visie

Stichting MOS wil (sport)evenementen in Nederland begeleiden met professionele, verantwoorde medische zorg. Hiervoor maakt Stichting MOS gebruik van vrijwilligers die als professionele hulpverlener bekwaam en bevoegd zijn om verantwoorde zorg te bieden. Om verantwoorde zorg te kunnen organiseren werkt Stichting MOS daar waar nodig samen met andere zorgaanbieders (zoals ambulancediensten en ziekenhuizen) en overheden (zoals gemeenten en GHOR) in verband met vergunningen.

Stichting MOS maakt gebruik van sponsoren. Bij de selectie van sponsoren wordt daar waar nodig rekening gehouden met hun maatschappelijk belang en visie op gezondheid en sport. Door het inzetten van vrijwilligers en donaties van sponsoren kan de prijs die de organisatie van het (sport)evenement voor inzet van Stichting MOS betaald gering blijven, zodat de medische zorg voor elke organisatie zeer toegankelijk blijft.

Bestuur

Theo Smeets

Directeur, bestuurslid

Jean Demollin

Voorzitter

Ad van Bekhoven

Bestuurslid

Denis Dartee

Bestuurslid

Jos Jammers

Bestuurslid