SCHOLINGSAVONDEN STICHTING MOS, VOORJAAR 2016

augustus 2016

De feestdagen zijn weer achter de rug en veel mensen kijken al weer uit naar de volgende “feestperiode”, het carnaval. Maar ook het nieuwe sport- en evenementen begeleidingsseizoen 2016 staat op punt van beginnen. En om onze vrijwilligers daar goed op voor te bereiden organiseren we ieder jaar weer een aantal scholings-/trainingsavonden.

De eerste avond (12 januari) stond in het teken van alcohol en drugs, een problematiek waar wij ook vaker mee geconfronteerd worden nu onze aanwezigheid ook meer en meer gevraagd wordt bij andere evenementen dan louter “de sport”. Uit het Haarlemse Kennemer Gasthuis was intensivist en IC-arts Paul Benner naar Gronsveld afgereisd om ons in te wijden in de wonderlijke wereld van – met name – drugs en het gebruik ervan, al dan niet in combinatie met alcohol. Naast de noodzakelijke theorie kwam ook de praktische kant van dit onderwerp uitgebreid aan bod. Paul Benner kon hierbij ook putten uit zijn jarenlange ervaring opgedaan als verantwoordelijke arts bij grote dancefestivals zoals Mysteryland en Dance Valley. Dat dit onderwerp bij de 40 aanwezige vrijwilligers in de smaak viel bleek wel uit het spontane applaus aan het eind van de avond!

De volgende scholings-/trainingsavonden zijn gepland op de volgende (dinsdag)avonden: 16 februari, 8 maart en 12 april. Een van deze avonden zal verzorgd worden door Dr. Paul Hustinx, chirurg van het Zuyderland Ziekenhuis (Atrium MC) in Heerlen. Hij zal alle mogelijke letsels van de bovenste- en onderste extremiteiten behandelen, verwondingen die we veel aantreffen bij sportevenementen.

De andere avonden zullen een meer “traditioneel” programma krijgen en onder meer in het teken staan van de eerste hulp in het algemeen, overdracht van eventuele slachtoffers naar andere hulpverleners/-organisaties, registratie, verbindingen en protocollair werken.

Certificaten “Uitgebreide Eerste Hulp”

Voor aanvang van de lesavond konden ook nog een aantal certificaten “Uitgebreide Eerste Hulp” uitgereikt worden aan vrijwilligers die de betreffende E-learning module met goed gevolg hebben doorlopen en daarnaast ook de nodige praktijkervaring in 2015 hebben opgedaan. Via onze sponsor Competent vof Advies en Training uit Valkenburg ontvingen Veronique Barger, Cor Kramer, Herman Hamers, Roger Raven, Gerard Geilen en Fer van den Boorn het betreffende certificaat.