VERVOLGONDERZOEK SAMENWERKING

juli 2015

In februari van dit jaar werd bekend dat er een onderzoek kwam naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen Het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis. Nu, bijna een half jaar verder is bekend gemaakt dat Het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis niet gezamenlijk verder gaan.

Na een uitgebreide verkenning van de mogelijkheden, waarbij beide partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om het proces tot een goed einde te brengen, is duidelijk geworden dat samengaan onvoldoende garanties opleverde. Noch voor de onafhankelijke kwaliteitsborging van de eerste hulpdiploma’s en certificaten, noch voor de beoogde substantiële verhoging van het aantal mensen dat effectief hulp kan verlenen. De organisaties blijken in hun kernactiviteiten te veel van elkaar te verschillen.

Bij Het Oranje Kruis staat de (persoons-)certificatie op het gebied van eerstehulpverlening en het bijbehorende onafhankelijke examen van oudsher centraal. Voor Het Nederlandse Rode Kruis is dit onderdeel van een breder takenpakket ten aanzien van algemene hulpverlening. Dit besluit heeft geen gevolgen voor de reeds gemaakte afspraken tussen Het Oranje Kruis en het NRK over samenwerking op het gebied van de Eerste Hulprichtlijnen van 2016 en over de instroom van de gecertificeerden in het examen Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

Het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis blijven onafhankelijk van elkaar werken aan de missie om zoveel mogelijk mensen kennis en kunde van EHBO bij te brengen