AUDIT HKZ-KWALITEITSSYSTEEM 2015

juli 2015

Donderdag 16 juli 2015 was een belangrijke dag voor onze stichting: één jaar na het behalen van het HKZ-kwaliteitslabel voor “Kleine Organisaties” dat overigens geldig is tot 1 augustus 2017, werden we onderworpen aan een “Opvolgings 1” audit om te zien of het door ons gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan nog steeds aan de gestelde eisen voldoet. Na een intensieve dag waarbij tekst en uitleg gegeven moest worden over onderwerpen zoals de beschreven processen, werkwijze en verslaglegging, was het antwoord van de auditor duidelijk: JA!

Een woord van dank gaat dan ook uit naar onze “Kwaliteitscommissie”, maar zeker ook naar alle vrijwilligers die de beschreven theorie in het kwaliteitssysteem daadwerkelijk in de praktijk moeten uitvoeren!